TarievenOmschrijvingDuurTarief
1e kennismakingsgesprek* (telefonisch).15 - 30 minuten€0
Intakegesprek**60 minuten€95
Individuele coachingsessie**.60 minuten€95
Verslaglegging (op verzoek).Per 15 minuten€23,75

* Het eerste kennismakingsgesprek vindt plaats met (een van) de ouders indien de cliënt minderjarig is.

Ik maak gebruik van de KOR (Kleine Ondernemersregeling), daarom zijn mijn tarieven vrijgesteld van BTW.