Wat is HSP?

Waarom reageren mensen erg verschillend op de invloeden van de wereld om hen heen? Waarom vinden sommige mensen jou te gevoelig, of te emotioneel?

Onderzoek

Door verschillende wetenschappers werd er in het verleden en ook nog tegenwoordig veel onderzoek gedaan naar een antwoord op deze vraag. Door middel van het bestuderen van onderlinge verschillen tussen mensen en het onderzoeken van temperamentstrekken die terug te vinden zijn in het DNA hopen ze meer duidelijkheid te krijgen. Kijkend naar wetenschappelijke literatuur is het eerste van vele onderzoeken over hoogsensitiviteit gepubliceerd in 1997 door twee Amerikaanse psychologen; Elaine en Art Aron.

Definitie

Hoog sensitiviteit is volgens Elaine Aron “een aangeboren temperament om informatie zorgvuldig te verwerken alvorens te handelen, dat resulteert in een besef van subtiele verschillen en in snel overprikkeld raken”. Een hoog sensitief persoon wordt ook wel HSP genoemd, wat staat voor Highly Sensitieve Person.

Kenmerken

Hoogsensitiviteit wordt vaak door anderen, die hiermee niet bekend zijn, onbewust geassocieerd met ‘te gevoelig’ of ‘te emotioneel’. Hierdoor ervaren sommigen het helaas als een last en worden ze niet goed begrepen door de mensen om hen heen. In de kern genieten zij echter van het leven en hebben hierin hun unieke manier. Het zijn geen verlegen mensen, maar ze observeren en nemen alles in hun op. Ze nemen geen snelle beslissingen, maar een keuze wordt weloverwogen gemaakt. Een hoogsensitief persoon kan daarbij details van de wereld en patronen opmerken die door anderen over het hoofd worden gezien. Deze kwaliteit kan zorgen voor creatieve oplossingen voor problemen en resulteert in buiten de vaste kaders denken.

Evolutionair voordeel

De temperamentstrek hoogsensitiviteit heeft een evolutionair voordeel en komt voor bij 15 procent van de wereldbevolking. Het is de tegenpool van snel, dapper er risicovol reageren op verschillende situaties en geeft ruimte voor creativiteit omdat er geen begrenzing is in hun denken. (context-onafhankelijk denken)

Hoogsensitiviteit ontstaat in het brein en is daar (in scans) ook aantoonbaar. Het is een eigenschap die maakt hoe we de wereld om ons heen sterk waarnemen en deze informatie dieper verwerken.

Door deze diepe verwerking is ontstaat er een bedachtzaamheid waarbij zaken vergeleken worden met eerder ervaringen uit het verleden. (Pauze-check systeem) Hierdoor ontstaat bij hoogsensitive mensen vaak een sterke intuïtie, een rijke verbeelding, kunnen ze genieten van perfectie en ontstaat er creatieve ideeën/oplossingen.

Het voordeel van meer openstaan voor je omgeving is dat je een groter vermogen tot leren hebt, je de impact van positieve omstandigheden beter kan benutten, je intense moties ervaart die je in beweging mogen brengen en intens kan genieten van schoonheid.

Uitdagingen

Uiteraard zijn er door deze temperamentstrek ook uitdagingen voor hoogsensitieve mensen in het leven. Door de diepgaande verwerking ligt overprikkeling op de loer wat kan resulteren in lastige zaken uit de weg gaan of vooruit schuiven, je altijd aanpassen of vermoeid zijn. Het is van groot belang om jezelf te leren kennen en waarderen. Bij voldoende zelfkennis, zelfzorg en zelfcompassie kun je een authentiek leven leiden, je eigen grenzen bewaken en je behoeften uitspreken.

Het opbouwen van voldoende veerkracht op verschillende gebieden kunnen zorgen voor een volle gereedschapskist om een eigen plek in te nemen in deze wereld.

Vanuit mijn praktijk kan ik je begeleiden en ondersteunen om aan het roer te staan van je eigen leven en vaardigheden te ontwikkelen waar je op kan terugvallen.

Ik help je graag!